• Προσφορές για αλλαγή λαδιών
  • Delivery Online: Deliveras , Pizza Fan
  • Ατάκες

    Ατάκες που δεν θέλετε να ακούσετε στο χειρουργείο

    funny_surgery_butt
    Έχω δει σε κάτι ταινίες( Nip Tack) που οι γιατροί ενώ βρίσκονται σε χειρουργείο , ξεκινάνε να συζητάνε διάφορα προσωπικά και γενικά ότι να ναι .. ξεχνόντας ότι βρίσκονται σε ώρα χειρουργείου ! Δείτε 20 ατάκες που δεν θα θέλατε με τίποτα να ακουστούν σε ώρα χειρουργείου …