προλήψεις

Παραδόσεις, Προλήψεις, Σημάδια και Καλές Τύχες


– Αν βρείτε στο δρόμο σας μαύρη γάτα, τότε θα έχετε άσχημη τύχη.
– Όταν σε ξύνει το δεξί το χέρι θα δώσεις χρήματα σε κάποιον.
– Όταν το αυτί σου βουίζει, τότε κάποιος μιλάει για σένα…