Σοφά Λόγια..
Από την στιγμή που δεν τείνουμε να γίνουμε καλύτεροι, παύουμε να είμαστε καλοί.