Σοφά Λόγια..
Μόνο ο άνθρωπος που πόνεσε πολύ, μπορεί να ξεχωρίσει τις ψυχές που είναι αδελφές με τη δική του.